کمیته تخصصی تابلوهای نقاشی - کمیته های تخصصی انجمن کلکسیونرهای ایران

جلسه کمیته نقاشی ۹۳/۰۸/۲۰

  • نویسنده : مدیر سایت
  • تاریخ انتشار : ۰۸-۲۱-۹۳
  • دیدگاه‌ها خاموش

جلسه کمیته نقاشی در تاریخ ۹۲/۱۱/۵

جلسه کمیته نقاشی در تاریخ 92/11/5

جلسه کمیته نقاشی در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۲

جلسه کمیته نقاشی در تاریخ 92/10/22

 

جلسه کمیته نقاشی در تاریخ ۹۲/۹/۳۲

 

جلسه کمیته نقاشی در تاریخ 92/9/32

در تاریخ ۹۲/۰۸/۱۴ اولین جلسه کمیته تابلو های نقاشی انجمن مجموعه داران در محل دفتر انجمن تشکیل گردید و موارد ذیل به تصویب رسید:

۱ – اهداف تشکیل کمیته نقاشی به شرح ذیل به تصویب رسید

   ۱ – ۱ – شناسایی مجموعه داران نقاشی

   ۱ – ۲ – شناسایی نقاش های معاصر

   ۱ – ۳ – برگزاری نمایشگاه های تخصصی

   ۱ – ۴ – آموزش مجموعه داران در زمینه تهیه و طرز نگهداری و حفاظت مجموعه های نقاشی

   ۱ – ۵ – پژوهش در زمینه های مجموعه های نقاشی

   ۱ – ۶ – برگزاری مزایده (حراج) تابلوهای نقاشی

اسامی افراد (به ترتیب از راست به چپ): آقایان منوچهر لطفی –  محمدرضا منزه – دکتر حمید ملکیان – بهمن زمانی - آرمین شهریاری

نقاشی مدرن چیست؟

what is modern painting 22 نقاشی مدرن چیست؟

 

پست مدرن و فلسفه آن

پست مدرن به مجموعه پیچیده ای از واکنش هایی مربوط می شود که در قبال فسلفه مدرن و پیش فرض های آن صورت گرفته اند، بدون آن که در اصول عقاید اساسی کمترین توافقی بین آنها وجود داشته باشد. فلسفه پست مدرن اساسا به معارضه با شالوده گرایی مورد اعتقاد مشترک فلاسفه برجسته قرون شانزده، هفده و هجدهم میلادی همان پیش فرض هایی هستند که باید مردود شناخته شده و کنار گذارده شوند.

 

what is modern painting نقاشی مدرن چیست؟

 

به عقیده نیچه،هایدگر، فوکو و ژاک دریدا قدمت این قبیل پیش فرض های مردود به قدمت متافیزیک بوده و تجسم عینی آن را به بهترین وجه شاید بتوان در دیدگاه افلاطون مشاهده کرد.ژان- فرانسوا لیوتار حتی از این هم فراتر و فلسفه پست مدرن را مقدم بر فلسفه مدرن می داند، به این معنا که پیش فرض های فلسفه مدرنیسم از مشربی نشات می گیرند که عقاید بیان نشده پیشینی آن پست مدرن محسوب می شوند.

 

what is modern painting 21 نقاشی مدرن چیست؟

 

لذا فلسفه پست مدرن را با توجه به آنچه گفته شد در بهترین وجه به مثابه مفهوم خوشهٔ پیچیده ای تلقی می شود که شامل عناصر زیر است؛ دیدگاهی ضد (یا پسا) معرفت شناختی، موضعی ضد ماهیت گرایی؛ ضدیت با واقع گرایی؛ ضدیت با شالوده گرایی؛ مخالفت با برهان های استعلایی و مواضع استعلایی، نفی تصویر موجود از شناخت به مثابه بازنمایی دقیق؛ نفی حقیقت به مثابه متناظر یا مطابق با واقعیت؛ نفی نظریه توصیفات کلی؛ نفی واژگان نهایی، یعنی نفی اصول؛ قواعد، تمایزات و مقولاتی که بی هیچ قید و شراطی برای تمامی زمان ها، اشخاص و مکان ها الزام آور و قطعی تلقی می شوند.

 

what is modern painting 1 نقاشی مدرن چیست؟

 

و نوعی سوء ظن یا بدگمانی نسبت به فرا روایت ها به ویژه فراروایت هایی که شاید بهترین تجسم آن را بتوان در ماتریسم دیالکتیک یافت. فلسفه پست مدرن همچنین توصیف و طرح ویژگی های این صورت غذای (منو) جریانات معارض در شکل نسبیت گرایی، شکاکیت یانیهیلیسم را نیز رد می کند. همینطور رویای سنتی نظام تثبیتی کامل، یکه و بسته ای را که اساسا از سوی جریانات معارض دو قطبی‌(دوگانه) تغذیه می شود، رد می کند.

 

what is modern painting 32 نقاشی مدرن چیست؟

 

علاوه بر این مضامین زیر را نیز غالبا می توان در اندیشه پست مدرن یافت: انتقاد از بی طرفی و استقلال عقل، من جمله تاکید بر ماهیت یا سرشت تاریخی، قوم مدارانه و قویا تقسیم بندی شده آن؛ مفهوم ساخت اجتماعی تصاویر دنیای واژگانی؛ گرایش به قبول تاریخ گرایی انتقاد از هرگونه تعارض یا تخالف غایی بین معرفت شناسی و جامعه شناسی شناخت؛ از هم گسیختگی سوژه مستقل با تاکید بر جایگاه صرفا تاریخی تقسیم کار در فرایند تحصیل و تولید شناخت؛ و نوعی دوگانگی درباره روشنگری و ایدئولوژی آن.

 

what is modern painting 31 نقاشی مدرن چیست؟

 

 

هنر پست مدرن

نقاشی چون مجسمه سازی، ابزاری سنتی است که نمی تواند با پست مدرنیسم، هماهنگ شود. به واقع، آن چه در نقاشی پست مدرن می گذرد، مدرنیسم متاخر در لباس مبدل است. در هیچ یک از این اتفاقات هنی مرز مشخصی بین این دو وجود ندارد. نقاشی پست مدرن، تا آن جا که اصولا بتوان موجودیتی برای آن قائل شد، پیامد مفهوم گرایی، هنر پاپ و نو اکسپرسیونیسم است. با این حال در یک جنبه اساسی با آن ها تفاوت دارد. در این جا نقاشی شبیه متنی ساختار شکنش ده عمل می کند که پر شده از مفهوم، همواره عاری از هر چیزی است که بر گزینیم مگر از طریق مشارکتی آزاد توسط پیش دانسته های مان تجربه اش کنیم.

 

what is modern painting 41 نقاشی مدرن چیست؟

 

چگونه نقاشی این سان تهی از محتوا شد؟ پاسخ این است که ابزارهای سنتی، چون تمثیل و کنایه، نیازمند فرهنگی مشترکند و این در عصر پست مدرن به سختی امکان پذیر است. زیرا بر خلاف مفهوم دهکده جهانی تمدن ما اینک بیش از هر زمان دیگری قطعه قطعه شده است. به علاوه ساختار شکنی مرگ هنرمند و موضوع اثر را به عنوان ردپاهای بی فایدهٔ او مانیسم اعلان می کند. بدین سان معنی را پوچ و بی اثر می داند. بحث کردن و پی بردن به مفاد باب روز شده و شناساندن اصول نخستین هر دوی آن ها غیر ضروری است و خارج از موضوع است. شاید بزرگترین تحول در جهان پست- مدرن سیاست جدید درهای باز باشد. و این تنها گرایش به ناسازگاری موجد خویش نیست.

 

 

what is modern painting 42 نقاشی مدرن چیست؟

 

 

بلکه تایید نوینی بر حقوق اقلیتها و دیگری بودن است. جنبش زنان نمونه بارزی از جنبش های فراوان پست مدرن است که در دهه شصت به وجود آمد تا قدرت سیاسی شناخته شده ای در دهه هفتاد باشد. اما هیچ جنبشی به تنهایی معرف این تحول فراگیر نمی باشد. اگر دهکده جهانی این بیداری را پدید آورده است که افراد متعلق به اقلیت های به هم وابسته باشند، به رسمیت شناختن تفاوت ها آغاز شده است و در بافت مرکزی شهرها یک باور زندگی کن و بگذار زندگی کند سایه افکنده است و این تا زمانی است که کسی کارش را از دست ندهد.

 

 

what is modern painting 51 نقاشی مدرن چیست؟

 

همچنین اینک برخورد گسترده تری با تضاد میان جهان بینی های متفاوت وجود دارد. باور مدرنیسم در هسته اش اغلب انحصار گرا بوده و می کوشید کثرت گرایی مذاق- فرهنگ های ناپیوسته را در یک حساسیت و دیدگاه خاص نسبت به تاریخ بگنجاند. دست پرورده های نمادین آن اینها هستند: کارخانه، خیابان ششم نیویورک، موزه هنر مدرن، کارخانه فورد موتور، تاریخ مستقیم الخط هنر مدرن از امپرسیونسم تا اکسپرسیونیسم انتزاعی، فلسفه های واقع بینی و مثبت گرایی منطقی و بالاتر از همه تاکید بر رشد مداوم اقتصاد به هر بهایی که باشد. در نهایت مدرنیسم باور امروزی گردانیدن بود و این اعتقاد تا آن جا ادامه یافت که آرمان فاستوس را بهترین مغزها و کسانی که قدرت بیشتری داشتند، به طور جدی دنبال نمودند.

منبع:آسمونی

نقاشی یا نگارگری فرایندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یا بوم ایجاد نقش

میکند واثری خلق میشود.

نقاشی یکی از رشته های اصلی هنرهای تجسمی است قدمت آن شش برابر زبان نوشتاری است

اولین نقاشی های یافت شده در غارها نشان آن است که انسان های اولیه با کشیدن نقش حیوانات

وشکارشان به نوعی خود را آماده ی نبرد با آنها می کرده اند.

بعضی ها تصور میکنند نقاشی یعنی تقلید طبیعت و انتظاراتشان از نقاش این است که هر چه را

میبیند بر روی بوم بیاورند. وبه این ترتیب براساس این انتظار غلط راه را به سوی خلاقیت هنری و گسترش

اندیشه بسته و اورا در چارچوب تقلید و دوباره سازی واقعیت محدود میسازد

تاریخ هنر نقاشی در ایران به زمان غارنشینی برمیگردد. در غارهای استان لرستان تصاویر نقاشی

از حیوانات  کشف شده است.

نقاشی های کشف شده در مناطق تپه سیالک و لرستان بر روی ظروف سفالی، ثابت می کند که

 هنرمندان این مناطق با هنر نقاشی آشنایی داشته اند.

قدیمترین نقاشی ها دنیا که متعلق به حدود ۳۲۰۰۰سال قبل می باشد در گروته شاه فرانسه قرار

دارد.

این نقاشی ها که با استفاده از افرای قرمز و رنگ دانه سیاه حکاکی و رنگ شده اند، تصاویری از اسب ها

 کرگدن ها، شیرها را نشان می دهند. اینها نمونه هایی از نقاشی در غار هستند که در تمام دنیا وجود

دارند.

در حال حاضر اختلاف نظرهای جزئی در مورد کاملا هنری بودن آثاری که به روشهای غیر سنتی و با روش

 های غیر از شیوه های کلاسیک خلق می شوند وجود دارد.از لحاظ مفهومی هنرمندانی که از صدا ، نور

  آتش بازی ، چاپگرجوهرافشان ، پیکسل های صفحه مانیتور و حتی پاستل یا مواد دیگر استفاده

 می کنند، یا رنگهای آمیخته با زرده تخم مرغ را بکار می برند، یکسان هستند. در نتیجه به اغلب

 کار های هنری ، نقاشی گفته می شود.

 سبک های نقاشی می توانند با روشهای بکارگیری و یا با توجه به جنبش هنری که بیشترین تطبیق را

 با مشخصات غالب و حاکمی که نقاشی نشان می دهد دارند، مشخص شوند. برخی سبک های

 معروف  نقاشی عبارتند از: • رئالیسم(واقع گرایی) -امپرسیونیسم (برداشت گرایی)- کویسم (حجم

گری)- آبستره (انتزاعی) و…… میباشد

نقاشی یا نگارگری فرایندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یا بوم ایجاد نقش

میکند واثری خلق میشود.

نقاشی یکی از رشته های اصلی هنرهای تجسمی است قدمت آن شش برابر زبان نوشتاری است

اولین نقاشی های یافت شده در غارها نشان آن است که انسان های اولیه با کشیدن نقش حیوانات

وشکارشان به نوعی خود را آماده ی نبرد با آنها می کرده اند.

بعضی ها تصور میکنند نقاشی یعنی تقلید طبیعت و انتظاراتشان از نقاش این است که هر چه را

میبیند بر روی بوم بیاورند. وبه این ترتیب براساس این انتظار غلط راه را به سوی خلاقیت هنری و گسترش

اندیشه بسته و اورا در چارچوب تقلید و دوباره سازی واقعیت محدود میسازد

تاریخ هنر نقاشی در ایران به زمان غارنشینی برمیگردد. در غارهای استان لرستان تصاویر نقاشی

از حیوانات  کشف شده است.

نقاشی های کشف شده در مناطق تپه سیالک و لرستان بر روی ظروف سفالی، ثابت می کند که

 هنرمندان این مناطق با هنر نقاشی آشنایی داشته اند.

قدیمترین نقاشی ها دنیا که متعلق به حدود ۳۲۰۰۰سال قبل می باشد در گروته شاه فرانسه قرار

دارد.

این نقاشی ها که با استفاده از افرای قرمز و رنگ دانه سیاه حکاکی و رنگ شده اند، تصاویری از اسب ها

 کرگدن ها، شیرها را نشان می دهند. اینها نمونه هایی از نقاشی در غار هستند که در تمام دنیا وجود

دارند.

در حال حاضر اختلاف نظرهای جزئی در مورد کاملا هنری بودن آثاری که به روشهای غیر سنتی و با روش

 های غیر از شیوه های کلاسیک خلق می شوند وجود دارد.از لحاظ مفهومی هنرمندانی که از صدا ، نور

  آتش بازی ، چاپگرجوهرافشان ، پیکسل های صفحه مانیتور و حتی پاستل یا مواد دیگر استفاده

 می کنند، یا رنگهای آمیخته با زرده تخم مرغ را بکار می برند، یکسان هستند. در نتیجه به اغلب

 کار های هنری ، نقاشی گفته می شود.

 سبک های نقاشی می توانند با روشهای بکارگیری و یا با توجه به جنبش هنری که بیشترین تطبیق را

 با مشخصات غالب و حاکمی که نقاشی نشان می دهد دارند، مشخص شوند. برخی سبک های

 معروف  نقاشی عبارتند از: • رئالیسم(واقع گرایی) -امپرسیونیسم (برداشت گرایی)- کویسم (حجم

گری)- آبستره (انتزاعی) و…… میباشد