کمیته تخصصی صدف و موجودات دریایی - کمیته های تخصصی انجمن کلکسیونرهای ایران

صَدَف یا صدف دریایی نام عامی است که به پوستهٔ سخت کلیه جانوران نرم‌تنی که دارای پوشش خارجی هستند اطلاق می‌شود، از قبیل دوکفه‌ای‌ها و شکم‌پایان. این جانوران یک یا دو صدف (کفه) سفت آهکی دارند که تن نرمشان را دربر گرفته‌است. برخی از انواع صدف، خوراکی هستند . در کشور ما این موجود را به عنوان مروارید ساز می شناسند که در اصل همان دو کفه ای ها هستند. رنگ صدفی همان رنگ براق درون صدفهای مروارید ساز است . یا همان رنگ مروارید.

http://importcost.com/

  • نویسنده : مدیر سایت
  • تاریخ انتشار : ۰۷-۲۴-۹۳
  • دیدگاه‌ها خاموش