چگونگی جمع آوری اسکناس

چگونگی جمع آوری اسکناس

سلام

دوستان محترم ، برای داشتن مجموعه ای هدفمند و زیبا به چند پیشنهاد توجه فرمائید:

۱٫ ابتدا به شما توصیه میشود در این کار عجله نداشته باشید ، به صورت آهسته در طول زمان و هدفمند به راحتی میتوان مجموعه ای بی نظیر را تهیه کرد .

۲٫ برای جمع آوری اسکناسهای ایران بهتر است ابتدا آنها را تقسیم بندی کنید:۱٫ قاجار  ۲٫ پهلوی  ۳٫ جمهوری

۳٫ توصیه میشود در صورت امکان اسکناسها به صورت جفت و آن هم بانکی(نو) جمع آوری شود .( جمع آوری برخی از اسکناسها به صورت بانکی و آن هم جفت مشکل میباشد زیرا یا به صورت بانکی یافت نمیشوند ، اگر هم باشند بسیار گران هستندمانند : اسکناسهای قاجار . بعضی از اسکناسها هم جفت آن بسیار گران میباشد مانند : اسکناسهای رضاشاه و برخی از اسکناسهای محمد رضا شاه . در این قسمت به شما توصیه میشود در صورتی که میخواهید مجموعه ی کاملی داشته باشید، اسکناسهای نادر را  به صورت مستعمل تهیه و اسکناسهایی که جفت آن گران میباشد را به صورت تک بانکی به مجموعه ی خوداضافه کنید )

۴٫همه چیز به شما بستگی دارد . هر قدر بیشتر هزینه کنید مجموعه ی شما زودتر رشد میکند . اگر میخواهید با هزینه ی کمتر شروع کنید، میتوان ابتدا اسکناسهای ارزانتر را تهیه ودر طول زمان اسکناسهای دیگر را به آن اضافه کرد .

۵٫ اسکناسهایی که چاپ جدید میباشند را میتوان با هزینه ی کمتر تهیه کرد .هرسال به مناسبتهای مختلف  برخی اسکناسهای نو در اختیار بانکها قرار میگیرد میتوانید از همین اسکناسها تهیه ،مجموعه ی کوچکی درست و به مرور زمان آن را رشد دهید .

۶٫ برخی از اسکناسها به علت تیراژ کمتر ، امضاء یا جایگزین بودن ( اسکناسهایی که صورت آنها عدد ۹ یا ۹۹ میباشند) در طول زمان از رشد بیشتری برخوردار میباشند ( متاسفانه این اسکناسها را باید از بازار سیاه تهیه کرد و در همان ابتدای چاپ هم کمتر از طریق بانک در اختیار مردم قرار میگیرد ) . توصیه میشود این اسکناسها را به مجموعهی خود اضافه کنید.

۷٫ اگر میخواهید این سرگرمی لذت بخش و خوش آتیه را به عنوان سرمایه ای ارزشمند داشته باشید میتوانید با هر بودجه ای که دارید نسبت به تهیه اسکناسها به صورت بسته های ۱۰۰ عددی یا باکس۱۰۰۰ تایی مبادرت کنید .

دوستان عزیز شما میتوانید جهت آشنایی با اطلاعات و قیمت اسکناسهای ایران به کتاب راهنمای اسکناسهای ایران که هر ساله به چاپ می رسد مراجعه نمائید .