گالری سجاده

سعی خواهیم کرد گالری نسبتا کاملی از طرح های موجود در ایران بزودی در این قسمت قرار دهیم….در صورت امکان ما را یاری نمائید.

 سجاده عثمانی متعلق به قرن نوزده میلادی

این اثر از نظر قدمت تاریخی ، کم نظیر بودن ،و جزئیات بافت و مشخصات فرهنگی

انتخاب اول   است

مربوط به دوره صفویه - این اثر اکنون در موزه هنراسلامی لندن نگهداری میشود

کمیته تخصصی مهر و سجاده اوقات آموزنده ای را برای شما رقم خواهد زد IRANIAN PRAYER COLLECTION

===========================

IRAN CARPET GALLERY-MAJMOUEDARAN IRAN کمیته تخصصی مهر و سجاده اوقات آموزنده ای را برای شما رقم خواهد زد

=============================

مربوط به دوره صفویه - این اثر اکنون در موزه هنراسلامی لندن نگهداری میشود

=====================

 

========================

  به چشم شیطان در مرکزسجاده توجه کنید...تغییر اصالت ها توسط غرب

====================================

 

طرح گل   

-=================

طرح کعبه طرح کعبه