جلسه کمیته کارت پستال در تاریخ 92/07/22

جلسه کمیته کارت پستال در تاریخ ۹۲/۰۷/۲۲

اسامی افراد به ترتیب از راست به چپ: آقایان دکتر بابک روح الامینی – آرمین شهریاری – منوچهر لطفی – سام شمس آبادی – مهرداد اسکویی – ناصرالدین حسن زاده

اسامی افراد به ترتیب از راست به چپ: آقایان دکتر بابک روح الامینی – آرمین شهریاری – منوچهر لطفی – سام شمس آبادی – سپهر لطفی – ناصرالدین حسن