مراسم رونمایی از کتاب حتماً عکس دیگری هم هست

مراسم رونمایی از  کتاب “حتماً عکس دیگری هم هست”

مراسم رونمایی از  کتاب “حتماً عکس دیگری هم هست” به کوشش مهرداد اسکویی با حضور جمعی از نویسندگان آن مجموعه در کتابفروشی داستان در تاریخ بیستم دی ماه ۱۳۹۲ برگزار گردید.

این کتاب شامل ۶۶ کارت پستال از ۶۶ نویسنده جهانی است که هر یک توسط فرهنگ دوستی ایرانی توصیفی بر آن شده است.

کتاب مذکور توسط نشر حرفه هنرمند به چاپ رسیده است.

رونمایی از کتاب "حتما عکس دیگری هم هست" به کوشش مهرداد اسکویی

رونمایی از کتاب "حتما عکس دیگری هم هست" به کوشش مهرداد اسکویی

رونمایی از کتاب "حتما عکس دیگری هم هست" به کوشش مهرداد اسکویی