نمایشگاه پیشه ها و حرف در ایران عهد قاجار به روایت کارت پستال های تاریخی

نمایشگاه پیشه ها و حرف در ایران عهد قاجار به روایت کارت پستال های تاریخی

به کوشش مهرداد اسکویی

زمان: ۲۸ اردیبهشت الی ۱۶ خرداد ۱۳۹۳

مکان: میدان هفت تیر – خیابان بهار شیراز – میدان بهار شیراز – موزه عکسخانه شهر

مراسم افتتاحیه نمایشگاه روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ همزمان با روز جهانی موزه ساعت ۱۶ در موزه عکسخانه شهر برگزار می شود

از تمام علاقمندان جهت حضور در مراسم افتتاحیه دعوت به عمل می آید