اهداف کمیته نقشه و اطلس های جغرافیایی:

اهداف کمیته نقشه و اطلس های جغرافیایی:

معرفی نقشه و اطلس های جغرافیایی به جامعه ایران

آموزش نقشه و اطلس های جغرافیایی به عموم و مجموعه داران عزیز

ثبت نقشه و اطلس های جغرافیایی بعنوان میراثی ماندگار برای حفظ تمامیت ارضی کشور

ترجمه متون نقشه و اطلس های جغرافیایی و چاپ و انتشار آنان.

  • نویسنده : مدیر سایت
  • تاریخ انتشار : ۰۷-۲۰-۹۳
  • دیدگاه‌ها خاموش


نظرات بسته شده است.