مجسمه های سربی

مجسمه های سربی

جمع آوری مجسمه های سربی بعنوان یک امر سرگرم کننده و کلکسیونی، اولین بار از سوی  یک مرد آلمانی با نام مستعار «تسین» رواج داده شد. این مرد کاری جز ساختن سرباز های سربی نداشت و تا جایی که تا سال ۱۳۴۹شمسی، ۲۰ هزار نوع مختلف از این مجسمه های کوچک که اندازه اش بیش از ۵ سانتیمتر نبود به مردم عرضه می شود. ضمنا از آن جایی که شکل این مجسمه ها، بر مینای حوادث روز انتخاب می شد، شما می توانید گوشه هایی از حوادث و تاریخ آنروز را در شکل مجسمه ها ببینید. مثلا یک سری از این مجسمه ها مربوط به نبرد «واترلو» می باشد که طی آن ناپلئون بناپارت با شکست مواجه شد . این سری حاوی مجسمه سربازان مهاجم، زخمی ها و سواره نظام و توپخانه و غیره است. مجسمه های سربی در باره رویدادهای مختلفی از جمله پیاده شدن اولین انسان بر سطح کره ماه ساخته شده است. قیمت این مجسمه هایی سربی، در اردیبهشت سال ۱۳۴۹شمسی، هر عدد در حدود ۲۰ ریال بوده و قیمت، یک سری کامل آن، که شامل ۴۰ عدد می شده، در حدود ۷۰۰ ریال بوده است. برخی از کلکسیونر های خوش ذوق این مجسمه ها را بسلیقۀ خویش رنگ آمیزی کرده اند.

«وینسون چرچیل» یکی از بزرگترین کلکسیونرهای مجسمه های سربی بشمار میرفت. اما از آن جایی که یک ارتش کامل بریتانیایی با انیفرم های قرن ۱۸ و ۱۹ داشت، کمتر کسی او را به عنوان کلکسیونر پیکره های سربی می شناسد. مجموعه ارتش بریتانیایی او اینک در یک قفسۀ نفیس از برنز و شیشه در قصر اجدادی او نگاهداری می شود.

با استفاده از مجله مخصوص تمبر،سال دوم ، شماره ۱۳، اردیبهشت ۱۳۴۹، ص ۷

مرجان رامی